Realizacje

Uzdatnianie wody pochodzącej z płukania klejów i tuszów

Uzdatnianie wody pochodzącej z płukania klejów i tuszów

Nasz klient, znany producent opakowań, zlecił nam instalacje stacji uzdatniania wody, aby umożliwić recycling wody używanej do płukania urządzeń do klejenia oraz wałków drukujących używanych w jego procesie produkcyjnym.
Czyszczenie to generuje ok. 14m3 ścieków tygodniowo.

Potrzeba i cel

Do tej pory nasz klient używał systemu ultrafiltracji wody zanieczyszczonej klejami oraz tuszami przed zrzutem do kanalizacji. Te zanieczyszczenia były więc zrzucane bezpośrednio do kanalizacji.

Potrzebą naszego klienta było wdrożenie rozwiązania, które mu umożliwi recykling ścieków pochodzących z płukania klejów i tuszów i tym sposobem wyeliminuje wszelkie formy zrzutu do kanalizacji lub konieczność magazynowania ścieków, co generowałoby duże koszty poprzez konieczność utylizacji odpadów.

Propozycja i realizacja

Firma NISKAE zainstalowała stacje uzdatniania i recyklingu ścieków przemysłowych SW2000 o wydajności 2000 l/h.

Zestaw zbiorników o pojemności 7500 l każdy również został zainstalowany, w tym 2 zbiorniki do odbioru zanieczyszczonej wody oraz jeden zbiornik do wody uzdatnionej.
Zbiorniki wody zanieczyszczonej posiadają systemy napowietrzania, pompę oraz bypass, co umożliwia ciągłą cyrkulacje wody, aby zapobiec nadmiernej dekantacji oraz rozwoju bakterii.
Woda zanieczyszczona jest pompowana ze zbiorników do stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania i recyklingu ścieków przemysłowych SW2000 o wydajności 2000 l/h ze zbiornikami do odbioru wody zanieczyszczonej oraz zbiornikiem do magazynowania wody uzdatnionej.
Stacja uzdatniania i recyklingu ścieków przemysłowych SW2000 o wydajności 2000 l/h ze zbiornikami do odbioru wody zanieczyszczonej oraz zbiornikiem do magazynowania wody uzdatnionej.

Po fazie flokulacji oraz dekantacji, pozostały szlam opróżniany jest z dna zbiornika do 6 skrzyń filtrujących.

Skrzynie filtrujące szlam pozostały po flokulacji
Skrzynie filtrujące szlam pozostały po flokulacji

Zanurzona pompa pozwala przelać uzdatnioną wodę do odpowiedniego zbiornika.

System jest w pełni zautomatyzowany i podłączony do sieci internetowej, co umożliwia kontrolę zdalną.


Efekty

  • Recykling pełny wody, brak zrzutów
  • Zmniejszenie zużycia wody
  • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
  • Zmniejszenie kosztów utylizacji
  • Zwrot z inwestycji w mniej niż 12 miesięcy

Galeria zdjec